blog

Millenial Perspective: give me break


“Wij willen gerust minder werken, minder verdienen in ruil voor een comfortabeler, minder stressvol leven”.

Deze quote komt uit een artikel in de Humo, geschreven over millennials waarin ook de millennial-luiheid, de millennial burn-out en de belangen van de millennial aan bod komen. Wij zijn een hele diverse en uiteenlopende generatie waarover iedereen wel een verschillende mening heeft, daarom wordt er ook veel over millennials geschreven. Wel blijven er wel veel overeenkomsten binnen onze generatie aangezien tijdsgebonden gebeurtenissen ons binden.Toch viel vooral deze quote in het artikel op.

Traditionele waarden zoals een gezin, een huis en een vaste baan zijn voor millennials minder belangrijk geworden, zo kiezen steeds meer mensen er voor om geen kinderen te nemen, een reis te maken of kiezen zij er voor eerst carrière te maken. Het ‘bezitten’ van een huis, een vaste baan en een kind houdt voor ons niet zoveel in als onze kwaliteit van leven en ons geluk er niet door verbetert. Wat levert het harde werken ons op en welke waarde en betekenis creëert het in ons leven? We willen het nut ervan inzien, op onze eigen manier zin geven aan het leven en ons ontwikkelen. Dit is belangrijker dan het geld dat werk ons oplevert. Dit is een grote verschuiving van waarden in vergelijking voorgaande generaties die meer waarde hechten aan financiële zekerheid en stabiliteit. Wij zijn namelijk opgegroeid in een tijd waarin wij weten dat er een stabiel vangnet is, wij durven dus meer risico te nemen. In Scandinavië zijn ze al volop aan het experimenteren met kortere werkdagen en het geluk dat mensen daarvan ervaren. Het lijkt te zorgen voor gelukkigere werknemers, minder stress en meer energie. Dit minder werken zorgt voor meer vrije tijd. Dus wat houdt dit in voor de vrijetijdsbesteding van millennials?

Identiteit en status
Onze vrije tijd geeft tegenwoordig onze identiteit en onze status weer. Waar wij vroeger luxe en status zagen in bezit is dat nu eerder een lifestyle die wij proberen te verkopen aan de buitenwereld. Doordat wij delen dat wij op de rooftop-party van Grey Goose staan, uitgenodigd zijn voor the Magnum party of aan yoga doen en door foto’s maken van ons eten geven wij een bepaald plaatje af. Wij leggen dus onze lifestyle vast om zo een indicatie te geven van onze status. Onze vrije tijd weergeeft dus de nieuwe luxe die makkelijk te delen is met de buitenwereld.

Blurring
De vrije tijdssector is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dit is uiteraard te zien aan de grote nationale en internationale groei van de sector en door het aantal toeristen en de bestedingen binnen deze sector (World Tourism Organization). Millenials zijn minder materialistisch en daardoor geven wij meer geld uit aan belevingen en ervaringen. Daarbij vervlechten ook andere sectoren zoals de mode-industrie zich met de vrijetijdssector die zich richten op ervaringen die bij hun merk passen. Zo ontpoppen zich conceptstores, attractieparken, restaurants, evenementen en festivals van grote merken. Zij proberen hiermee draagvlak te creëren voor hun doelgroep door de vrijetijdsactiviteiten positief te beïnvloeden. Dit zorgt mede voor de uitbereiding en verbreding van de sector.

Gezondheid en beauty
Daarbij wordt ook de appearance sector ook vaak vervlochten met de leisure sector. Voor millennials is uiterlijk, sport, gezondheid en voeding heel belangrijk waardoor de ontwikkeling ‘athleisure’ ontstaat. Zo worden er yoga, detox sport vakanties georganiseerd om zin en nut aan de vakantie te geven. Deze ontwikkeling is ook te zien aan de groei van de wellness sector, dit komt volgens de leisure prognose van de ABN amro (2017/2018) doordat oudere generaties zoals babyboomers genieten van ontspannen en omdat millennials behoefte hebben aan luxe, comfort en ontspanning.

Nieuwe indeling van vrije tijd
Door het ‘drukke en hectische’ leven en de sociale druk die zij ervaren, mede door social media, de keuze stress, alle succesverhalen, alle prikkels en de druk die wij op onszelf leggen moeten wij leren ontspannen. Over het algemeen is 1/3de van de tijd van millennials vrije tijd, de rest besteden zij aan slapen en werken. Vaak voelt deze vrije tijd alleen niet aan al vrije tijd doordat er op niks doen een sociale druk ligt. We voelen de druk en willen teveel doen en nieuwe dingen proberen in onze vrije tijd waardoor we dus niet echt kunnen ontspannen.
Dit zijn nieuwe ontwikkelingen waar oplossingen voor bedacht moeten worden, die ontdekt moeten worden en waar wij mee om moeten leren te gaan. Veel verandering, veel prikkels en constant nieuw aanbod is een constante factor in ons leven geworden. We moeten dus keuzes maken waar wij onze vrije tijd aan besteden maar ook juist genieten van de vrijheden en mogelijkheden die deze ontwikkelingen ons bieden.

Online en socials
Social media speelt een grote rol voor de invulling en de ontwikkeling van onze vrije tijd. Wij zien via onze social media waar we heen willen en wat ons leuk lijkt en wat anderen doen. Het is voor ons makkelijker, toegankelijker en veiliger geworden om de wereld te ontdekken. Ergens heen vliegen is niet meer zo duur en wij kunnen makkelijker tijd vrij nemen of een tussenjaar nemen om te gaan reizen. Daarbij kunnen wij doormiddel van Google maps overal onze weg vinden en staan we alsnog constant in contact met het thuisfront. We willen vooral niet ‘mainstream’ zijn door alle toeristische locaties te bezoeken. We proberen op onze vakantie de local spots via Instagram te vinden, proberen we te ontspannen en zoeken we naar belevingen en ervaringen

Online reizen
Google maakt het voor ons makkelijk om de toeristische attracties over te slaan doordat we met een 360 graden view door het Versailles, over de set van Harry Potter, door het Guggenheim museum in New York kunnen lopen en zelfs een virtueel duikje kunnen nemen tussen de vissen en schilpadden.

Fear of missing out
De term FOMO (fear of missing out) is hier ook een goed voorbeeld van waarbij mensen de angst voelen om iets te missen. Door druk van sociale media en de angst om iets geweldigs te missen willen we overal bij zijn omdat we het achteraf ook te zien krijgen. We willen zoveel mogelijk doen en meemaken en we willen niks missen of niet gedaan hebben uit angst iets te missen. Als je geen gap year in het buitenland, vette festivals of een studie in het buitenland hebt gedaan dan wordt dit benadruk doordat je op social media ziet hoe vet het is en wat je allemaal hebt gemist.

De toekomst van vrijetijd
Als we kijken naar de toekomst van werk voor millennials zien we dat er in de toekomst veel werk geautomatiseerd zal worden waardoor er nog maar voor een kleine groep mensen werk over blijft Mensen moeten dus anders opgeleid worden en er zullen andere omgangsvormen ontstaan. Er moet dus worden nagedacht over hoe we de toekomst van werk en educatie gaan vormgeven zodat niet uiteindelijk 1% van de bevolking al het geld en alle macht heeft, er wordt daarom nu al nagedacht over een standaard minimum ‘loon’ voor iedereen. Maar de kwestie blijft; als we steeds minder kunnen werken waarmee zullen wij onze vrije tijd dan gaan opvullen?
share via: